Tarihçe

Cevdet İnci Eğitim Vafkfı / İNCİ VAKFI, 1985 tarihinde merhum Cevdet İnci tarafından ülkemizin eğitim konularındaki çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma gayretine katkıda bulunmak amacıyla, “Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet” ilkesiyle kurulmuştur.

İlk yıllarda Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de her yaştan öğrenciye eğitim bursları ile destek sağlama, yurt, okul, eğitim tesisleri gibi kalıcı eserlere odaklanırken, son 5 yıldır, bu faaliyetlere ilave olarak, yaş ve odak gruplarına göre farklılaşan eğitim, teşvik ve ağ kurma programlarını eş zamanlı olarak yürütmektedir. Hayallerin hedefe, hedeflerin heyecanla harekete geçirilmesi için ilham veren deneyimler tasarlayarak kendisiyle barışık, özgür, inisiyatif alan ve iz bırakan nesillerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Başlıca faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır;

  • Okul binaları ve öğrenci yurtları gibi miraslarla bölgeye katkıda bulunmak (Adnan Menderes Üniversitesi, Karacasu Memnune Yarenci İnci Meslek Yüksek Okulu, Adnan Menderes Üniversitesi, Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu Cevdet İnci Bloğu, Sultanhisar Cevdet İnci Öğrenci Yurdu)
  • Ekonomik destek ihtiyacı olan başarılı öğrencilere eğitim bursu sağlamak, üniversite seviyesinde Genç Gelişim Programı ile gençleri sosyal beceriler konusunda desteklemek
  • “Gezici Kütüphane” aracı ile İzmir’in imkânı kısıtlı bölgelerinde okuyan öğrencileri kitaplarla buluşturmak,
  • Deneyimli İnci Vakfı Gönüllüleri ile ihtiyaç duyulan bölgelerde velilere yönelik, seminerler düzenlemek,
  • Yunus Emre Mesleki Eğitim Merkezi İnci Vakfı-Maxion İnci Şubesi ile otomotiv yan sanayi sektörüne nitelikli teknik eleman yetiştirmek ve meslek edindirmek,
  • Çeşitli STK’lar ile iş birlikleri yoluyla kamu yararına çeşitli faaliyetler düzenlemek
  • Üniversiteler ile teknoloji kullanımı ve inovasyonu destekleyici iş birliklerinde bulunmak,
  • Barış için Müzik Vakfı iş birliğiyle kurulan İnci Vakfı Çocuk Orkestrası ile imkânları kısıtlı 6-15 yaş arası çocukları müzik aracılığıyla sosyal hayata kazandırmak,
  • İnci Akademi çatısı altında iş dünyasını kaliteli eğitim fırsatları ile buluşturarak yaşam boyu öğrenme ve gelişim platformu olmak,
  • Avrupa Gönüllü Hizmetleri ile gençlerin Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında çeşitli gönüllü faaliyetlere katılımını desteklemek.

 

23.06.2008 tarih ve 2008/13848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.
İNCİ VAKFI vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olduğu için yıllık gelirin % 5’ine kadar yapılan bağışlar vergiden istisnadır.

35 yılda 65.000'nin üzerinde öğrencinin yaşamına dokunan İnciVakıf, eğitim alanındaki yerel ve uluslararası kaynaklardan faydalanmaya devam ederek farklı proje ve çalışmalarını arttırarak sürdürmeye devam edecektir.