Hasat Hibe Programı

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Hasat Hibe Programı, lisansüstü düzeyde bir programa kayıtlı öğrencilerin, Hava, Su ve Toprak odağında sürdürülebilirlik ile ilişkili projelerinin hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla tasarlandı.

Türkiye’de sivil toplum ve özel sektör iş birliğinde tematik olarak uygulanan ilk hibe programı olarak ifade edebileceğimiz Hasat Hibe Programı 2022’de pilot olarak uygulanacak. Cevdet İnci Eğitim Vakfı tarafından yürütülecek programın içerik danışmanlığını ve kolaylaştırıcılığını ise Yerli Yeşil Yeni Sosyal Kalkınma Kooperatifi yapıyor.

Sorumlu Üretim Sorumlu Tüketim

HASAT Hibe Programının ana teması, İnci Holding’in 2021 Sürdürülebilirlik Raporunda yer alan sürdürülebilirlik önceliklerinden biri olan “Yeni Nesiller için Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketime Yatırım” olarak belirlendi. Bu kapsamda projenin aşağıdaki soru ya da sorun alanlarından en az birine odaklanıyor olması gerekiyor.

İnci Holding Sürdürülebilirlik Raporuna ulaşmak için tıklayın...

ATIK YÖNETİMİ ODAĞINDA,

Sektörler özelinde tehlikeli atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasını destekleyecek projelerle,

İnci Holding iştiraki olan sektörler özelinde atığın kaynağında azaltılmasını sağlayacak projelerle,

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ODAĞINDA

Enerji kesintisi sebebiyle yaşanabilecek krizlere alternatif çözümler üretecek projelerle,

Doğalgazı ikame edebilecek temiz enerji alternatiflerine ilişkin projelerle başvuruda
bulunabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

Ege Bölgesinde yer alan aşağıda listelenmiş 18 üniversitenin lisansüstü eğitim programlarında
(tezli yüksek lisans, bütünleşik doktora ve doktora) eğitim gören ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler başvuru yapabilir.

1. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

2. İzmir Ege Üniversitesi

3. İzmir Bakırçay Üniversitesi

4. İzmir Demokrasi Üniversitesi

5. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

6. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

7. İzmir Ekonomi Üniversitesi

8. İzmir Tınaztepe Üniversitesi

9. İzmir Yaşar Üniversitesi

10. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

11. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

12. Pamukkale Üniversitesi

13. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

14. Afyon Kocatepe Üniversitesi

15. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

16. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

17. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

18. Uşak Üniversitesi

Bu üniversitelerden birinde lisansüstü programa (aktif) kayıtlı olan ve Eylül-2023 tarihinden önce mezun olmayacak öğrenciler başvuruda bulunabilir.

Başvuru için bölüm, anabilim dalı, disiplin ayrımı ya da kısıtı söz konusu değildir.

Herhangi bir işte tam ya da yarı zamanlı olarak çalışıyor olmak Hibe Desteği alınmasına engel değildir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin herhangi bir işte tam ya da yarı zamanlı olarak çalışmıyor olması gerekmektedir.

Programa bireysel ya da en fazla iki kişilik bir ekip olarak başvurabilirsiniz. Ekip başvuruları
için her iki ekip üyesinin de aynı şekilde Ege Bölgesi üniversitelerinden birinde lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenci olması gerekmektedir. 

Her aday/ekip bir proje fikri ile başvurabilir.

Programa katılanlar program şartlarını ve jüri kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Son başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuran, programa sunduğu fikrin bütünüyle kendisine ait ve özgün olduğunu kabul etmekle beraber, Cevdet İnci Eğitim Vakfı bu kapsamda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar karşısında sorumlu tutulamaz.

TAKVİM

- Çevrimiçi Başvuru 25 Kasım 2022-7 Aralık 2022

- Birinci Aşama Sonuçların İlanı 09 Aralık 2022

- Finalist Sunum ve Değerlendirmeleri 12 Aralık 2022

- Prova Günü 18 Aralık 2022

- Hasat Zamanı 19 Aralık 2022

Başvuru Şekli

- Başvurunun kabul edilmesi için başvuru formunun tam ve varsa ekleriyle birlikte eksiksiz doldurulması, proje fikrinin açık ve net şekilde anlatılmış olması zorunludur.

- Eksik bilgiler içeren ve/veya intihal yapılmış proje başvuruları kabul edilmez.

- Her başvuru aşağıdaki İnci Holding Sürdürülebilirlik Stratejisi önceliklerinden en az bir tanesini kapsayıcı olmalıdır.

*Kaynakların Verimli Kullanımı 

*Çevre Dostu Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi

*Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi 

*Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik

*Pazarın Sürdürülebilirlik Beklentilerine Uyumda ve Şekillendirmede Öncü Rol

- Başvurular, www.incivakfi.org web sitesi ana sayfasında yer alan linkten online olarak alınır.

- Başvurular, Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın yarışma ilanını takiben başlar ve web sitesinde açıklanan yarışma takviminde belirtilen tarih esas alınarak son bulur.

- Başvurular, jüri tarafından değerlendirilir. Jüri, projelerin özgünlüğünü ve niteliğini dikkate alarak en fazla 5 Hasat Hibe Desteği kazananı, en fazla 5 Hasat Gelişim Desteği kazananı belirleyebilir.

- Program sonuçları jüri değerlendirmesini takiben Cevdet İnci Eğitim Vakfı web sitesi duyuru bölümünde yayınlanır.

Adil ve tarafsız bir değerlendirme sürecini temin etmek amacıyla, Hasat Hibe Programı kapsamında paylaşılan projelerin sahiplerine ait kişisel bilgiler jüri üyeleri ile paylaşılmamaktadır.

Değerlendirme Süreci ve Kriterler

Ön değerlendirmesi tamamlanan ve inceleme aşamasına geçen projeler Cevdet İnci Eğitim Vakfı, İnci Holding ve Grup şirketleri yöneticilerinden, akademisyenlerden, sivil toplum
kuruluşlarında ve özel sektörde çalışan sürdürülebilirlik uzmanlarından oluşan bir
jüri tarafından değerlendirilecek.

Proje değerlendirme sürecinde, bizimle paylaştığınız projenin İnci Holding Sürdürülebilirlik
Stratejisi kapsamındaki önceliklerle ilişkili olmak kaydıyla
,

1. PROBLEM DOĞRULAMA

2. HEDEF KİTLE

3. FİKİR-ÇÖZÜM ÖNERİSİ

4. TOPLUMSAL, EKONOMİK VE EKOLOJİK KATKILAR

5. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ kategorileri altında değerlendirilecektir.

Program Destekleri

HASAT HİBE DESTEĞİ

Jüri değerlendirmesi sonucunda en fazla 5 projeye, Proje başına tek seferde 70.000 ₺

Ve projede yer alan her bir başvuru sahibine 9 Ay boyunca 3.500 ₺ burs ve mentorluk

HASAT GELİŞİM DESTEĞİ

 Jüri değerlendirmesi sonucunda en fazla 5 projeye, Proje başına tek seferde 20.000₺

Ve projede yer alan her bir başvuru sahibine mentorluk

Başvuru Formu

Başvuru Formunu görüntülemek için tıklayın...

Bu form sadece başvuru formunu görüntülemek için eklenmiştir. Başvurular aşağıda bulunan "Başvuru Yap" butonundaki online form aracılığıyla yapılacaktır.

Gönüllü Olmak İstiyorum

hayal ortağı ol