Burslar Hakkında Genel Bilgi

İNCİ VAKFI , başarılı ve başarısı sürekli, ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere öğrenim hayatlarındaki başarılarının sürekliliği paralelinde burs imkanı sağlamaktadır.  Cevdet İnci Eğitim Vakfı bursları, Ege Bölgesi'nde yer alan yükseköğrenim kurumları başta olmak üzere devlet okullarında okuyan ve üstün başarı gösteren öğrencilere eğitim-öğretim dönemi süresince verilir.  Bölgenin geçim şartları  ve öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak 9 ay süreyle  burs ödemesi yapılmaktadır. Vakıf yönetim kararına göre burs miktarları değişiklik gösterebilir.

Başvuru ve Değerlendirme İçin Koşullar

Cevdet İnci Eğitim Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim-öğrenimlerini sürdürmelerini sağlamak, böylece ülkemize yetenekli, çağdaş, ülke sever ve toplumuzun değerlerine saygılı bireyler kazandırmak amacıyla üniversite seviyesinde burs imkanı sağlamaktadır. 

Vakfımız Ege Bölgesi devlet okullarında örgün eğitim gören, başka yerden burs almayan, başarısı sürekli ve maddi imkânları kısıtlı öğrencilere eğitim bursu verebilmektedir.

Burs başvuruları her yıl  "24 Ağustos - 17 Eylül" tarihleri arasında kabul edilmektedir. 2021 yılında pandemiyle birlikte üniversiteye giriş sınavındaki tarihlerin  değişmesi, başvurularımızı "15 Eylül - 15 Ekim" arasına almıştır.  

Öğrenciler, aşağıda belirtilen koşulları taşımaları durumunda başvurularını “E-Bursum Burs Başvuru Platformu” üzerinde yayınlanacak ilanımız üzerinden online olarak yapabilirler. Bu platform dışında elden, e-mail veya telefon yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.
 

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Burs Başvuru Şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

  • T.C. Anayasası değerlerine bağlı olmak

  • Ege Bölgesi’nde yer alan devlet Üniversitelerinde okuyor olmak.

  • Her sınıfta tüm derslerden başarılı olmak ve başarı ortalaması olarak; 100 (yüz) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda 65’den (altmış beş), 4 (dört) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda 2.50'den (iki buçuk)  aşağı olmamak. 

  • Bir başka kurum, kuruluş ya da kişiden burs almıyor olmak.

  • Örgün eğitim programlarında, lisans düzeyinde eğitim alıyor olmak. Yüksek lisans, doktora, yurtdışı burs programları, uzaktan eğitim programları önceliklendirilememektedir.

  • Her yıl düzenli olarak Sosyal sorumluluk projelerinde görev almak ve bunu belgelemek.