Burslar Hakkında Genel Bilgi

İNCİ VAKFI , başarılı ve başarısı sürekli, ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere öğrenim hayatlarındaki başarılarının sürekliliği sağlamak; böylece ülkemize yetenekli, çağdaş, ülke sever ve toplumuzun değerlerine saygılı bireyler kazandırmak amacıyla, burs imkanı sağlamaktadır.  Cevdet İnci Eğitim Vakfı bursları, Ege Bölgesi'nde yer alan yükseköğrenim kurumları başta olmak üzere devlet okullarında örgün okuyan ve üstün başarı gösteren öğrencilere eğitim-öğretim dönemi süresince verilir.  Bölgenin geçim şartları  ve öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak 9 ay süreyle (Ekim-Haziran)  burs ödemesi yapılmaktadır. Vakıf yönetim kararına göre burs miktarları değişiklik gösterebilir.

Öğrenciler, aşağıda belirtilen koşulları taşımaları durumunda başvurularını web sayfamızdaki duyurumuzla birlikte “Microfon Burs Başvuru Platformu” üzerinden online olarak yapabilirler. 

*Bu platform dışında elden, e-mail veya telefon yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

2022-2023 Genç Gelişim Eğitim ve Burs Programı Kriterleri 

Başarı Bursu:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • T.C. Anayasası değerlerine bağlı olmak,
 • Ege Bölgesi’nde yer alan devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarında okuyan aşağıdaki ilgili bölümlerin lisans öğrencileri:
  • Üniversiteler: Ege Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi.
  • Bölümler: Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik, Mekatronik, Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik, İstatistik, Veri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği.
 • Açık Öğretim Fakülteleri burs programı kapsamı dışındadır.
 • Her sınıfta tüm derslerden başarılı olmak ve başarı ortalaması olarak; 100 (yüz) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda 65’den (altmış beş), 4 (dört) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda 2,50'den (iki buçuk) aşağı olmamak. 
 • Herhangi başka bir kurumdan burs almamak (KYK kredisi hariç).
 • Seçim sürecinde kadın öğrencilerin başvuruları toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması adına kurumumuzda önceliklendirilmektedir.

 

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerimizden Beklentimiz:

 • Her sınıfta tüm derslerden başarılı olmak ve başarı ortalaması olarak; 100 (yüz) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda 65’den (altmış beş), 4 (dört) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda 2,50'den (iki buçuk) aşağı olmamak. 
 • Sosyal Sorumluluk Projesi gerçekleştirmek,
 • Genç Gelişim Eğitim ve Burs Programı online oturumlarına %60 devam sağlamak,
 • Her eğitim yılı sonunda transkript ve öğrenci belgesi ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Ayrıca yukarıda belirtilen burs devam koşullarını yerine getirip getirmediği İnci Vakfı tarafından incelenir. Burs devam koşullarını sağlamayan öğrencinin bursu sonlandırılır.