Avrupa Dayanışma Programı

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunuyor. Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ altında yer alan Gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarına artı değer katıyor. Vakfımız da bu doğrultuda ulusal ve uluslararası STK ortaklıkları ile faaliyet kapasitesini ve topluma sağladığı katma değer etkisini artırmak için 2016 yılından itibaren Avrupa Birliği Bakanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı tarafından “Avrupa Gönüllü Hizmeti” için akreditasyon almış ve Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyonu almaya hak kazanan ilk İzmirli Vakfı olmuştur. Bu akreditasyon sayesinde “Mobil Atölyeler Okullarda” ve M.U.S.E.” projeleri kapsamında 3 gönüllüye ev sahipliği yaptık.