Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal sorumluluk, birey ya da grup olarak (kurum/kuruluş/organizasyonlar) sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara yönelik etik ve duyarlı davranışlardır. Sosyal sorumlulukta toplumsal fayda esastır. Bu davranış biçimi bireyin kendisinden ziyade içinde bulunduğu grup, daha geniş topluluklar dolayısı ile tüm insanlığa yönelik iyilik yapma; fayda sağlama ya da kavramın kendisi gibi sorumlu olma hareketidir. Sosyal sorumluluk birey ya da organizasyonlar tarafından gerçekleştirilir. Organizasyonların sosyal sorumluluk  faaliyetleri kar amacı gütmeyen kuruluşlar olan sivil toplum örgütleri ya da işletmeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 

Devlet veya sivil toplum kuruluşları(STK) tarafından hayata geçirilen projeler, gelecek nesiller düşünülerek yapılan veya o döneme ait bir toplumsal sorunu çözmek için geliştirilen projelere Sosyal Sorumluluk Projeleri denir.

Sosyal Sorumluluk Projelerinin Önemi nedir?

Toplum yaşamın sürekliliği/sürdürülebilirliği, toplumsal yaşamın da aksayan yönlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için ortak insani/genel değerlerin toplum fertlerinin tamamı tarafından paylaşılmasıdır. İyi bir gelecek için tüm bireylerin aynı hassasiyete sahip olması ve geleceğe inanmaktır. Bireylerin yaşadıkları topluma, paylaştıkları dünyaya olan sorumluluklarını, kişisel gayretlerini ele alarak grup çalışması içerisinde gerçekleştirmelerini, bu şekilde insanların kendilerini geliştirmeleri ve nihai sonuç olarak kendilerini gerçekleştirmelerini sağlar.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı olarak topluma olan gönül borcumuzu yerine getirirken, yeni nesillere de sosyal sorumluluk kavramının önemini genç yaşlardan itibaren aşılamak ve gençlerimizin topluma olan sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda farkında yaratabilmek amacıyla bursiyerimiz olmalarından itibaren bu sürecin bir parçası olmaları yönünde eğitimler vermekte ve çeşitli projelerde yer almaları için destekte bulunmaktayız.