İlknur KAVRUK

İlknur Kavruk, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Mali İşler Uzmanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri. Kavruk, ön lisans eğitimini 2006- 2008 yılları arasında Ege Üniversitesi Muhasebe Bölümünde, lisans eğitimini ise 2008-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. İş yaşamına 2008-2017 yılında Özken Grup şirketinde Mali İşler departmanında başlayarak Muhasebe ve Finansman Yöneticiliği yapmıştır. 2014 yılında Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Hareketlilik Projesi kapsamında Hollanda, Belçika ve Fransa’da UFRS eğitimleri ile muhasebe mesleğine ilişkin çeşitli kurumlarla yapılan çalıştaylar da katılım göstermiştir. 2017 yılından itibaren, Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nda Mali İşler Uzmanı olarak görevini yürütmektedir.