Filiz MOROVA İNELER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Lisansüstü Programı mezunudur. 2005 Yılında üniversitenin Çevre Mühendisliği bölümünde Temiz Üretim ve Sürdürülebilirlik konularında TÜBİTAK araştırmacısı olarak çalışmaya başlamıştır. 2 yıllık akademik tecrübe sonrasında ilk/kurucu nesil arasında yer aldığı İzmir Kalkınma Ajansı’nda 8 yıl boyunca Planlama, Programlama ve Koordinasyon çalışmalarını sürdürmüştür. Sürdürülebilir Kalkınma, Kümelenme, İnovasyon konularında bölgesel stratejilerin hazırlanması, hibe programları tasarlanması, proje döngü yönetimi, proje izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini gerçekleştirmiştir. Ardından Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Departman Koordinatörü olarak görev aldığı özel sektör firmasında Sürdürülebilirlik Projeleri süreçlerini yürütmüştür. 2015 yılından bu yana İnci Holding’te Genel Sekreter olarak görev yapmakta olup; aynı zamanda Etik Yöneticisi’dir. Grup içinde sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, etik ve resmi ilişkiler alanlarında faaliyetler yürütmektedir. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Programı (UNIDO) Temiz Üretim Programı değerlendiriciliği deneyimi yanısıra ulusal ve bölgesel bazda faaliyet gösteren birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nda özellikle Sürdürülebilirlik, Etik ve Kurumsal Yönetim konularında gönüllü katkı sağlamaktadır. Voleybol ve çoksesli müzik öncelikli ilgi alanlarıdır. Evli ve iki çocuk annesidir.