İnci Vakfı-Maxion İnci Çıraklık Eğitim Merkezimizde STEM Eğitimi

STEM Eğitimimiz Başladı !

Endüstri 4.0 ile birlikte değişen, gelişen meslekler ile birlikte 21. yy. becerileri dikkate alındığında; problem çözme becerileri yüksek, üç boyutlu düşünebilme yeteneği gelişmiş, mühendis gibi düşünebilen, veri analizi yapabilen öğrencilerin yetişmiş olması dijital çağımızın gereklerindendir.

İnci Vakfı – Maxion İnci Çıraklık Eğitim Merkezimizde uygulanmaya başlanan 6 haftalık programla gençlerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında yaratıcılıklarını kullanmalarını ve “merak” duygusundan yola çıkarak problemlere çözüm odaklı yaklaşmasını sağlıyor.

İki modülden oluşan ve Özel MOSTEM Lisesi Uzman Eğiticileriyle gerçekleştirilen STEM eğitimlerde gençler ayrıca kodlama, algoritmamantığını geliştirme, oyun yazma ve test etme gibi faaliyetlerde bulunuyorlar.