İnci Vakfı – Maxion İnci Çıraklık Eğitim Merkezi

 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında, İnci Vakfı – Maxion İnci Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerinden oluşan 16 kişilik gruba yaygın eğitimler verilmeye başlanıldı.
 Program kapsamında; İletişim Becerileri, Motivasyon, Cesaret ve Özgür Alan, Öz Liderlik, Duygu Yönetimi ve Empati, Öğrenmeyi Öğrenme, Öz Şefkat, Zaman Yönetimi ,Çatışma Yönetimi ve Stres Yönetimi konularında eğitimler yer alıyor.
 Gönüllülerimizden Pskoloji öğrencisi Zehra Gülser tarafından verilen ve ayda 1 kere olmak üzere gerçekleştirilen interaktif eğitimler; öğrencilerin kendilerini ifade etme konusunda ve öz yönetim prensiplerinde bilgi sahibi olmaları hedeflemekte.