Cevdet İnci Eğitim Vakfı’ndan mesleki eğitim yoluyla, kadın istihdamında fark yaratacak program: Hem İşte Hem Eğitimde

Cevdet İnci Eğitim Vakfı, genç kadınların mesleki eğitim yoluyla üretime katılımlarını teşvik etmek amacıyla “Hem İşte Hem Eğitimde” programını İnci Holding’in sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında verdiği destek ile hayata geçiriyor. Program ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) kadınların üretime katılmalarını sağlamayı hedefliyor. 2023 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki genç kadınların yüzde 27,8’i NEET kategorisinde yer alıyor.  

Eğitim yoluyla toplumda fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Cevdet İnci Eğitim Vakfı, “Hem İşte Hem Eğitimde” programını başlattı. İnci Holding’in sürdürülebilirlik stratejisinde önemli bir yere sahip olan kadın istihdamını artırma hedefi, İnci Vakfı ile ortaklaşa bir çalışma yapılarak kapsamlı bir programa dönüştürüldü. Program öncesinde pek çok kamu kuruluşu ve özel kurum temsilcileriyle bireysel ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi, sektör analizleri yapıldı, ilgili alanlarda çalışan profesyoneller dinlendi. Bu analizlerle programın gerçekleştirileceği İzmir ve Manisa illerindeki ihtiyaçlar belirlenerek üç yıllık faaliyet ve eylem planları tasarlandı. Sekiz farklı sürdürülebilir kalkınma amacını destekleyen programın hedef kitlesi; 15-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) kadınlar, İzmir ve Manisa bölgesindeki öğrenciler ve kuruluşlar olarak belirlendi.

2023 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki genç kadınların yüzde 27,8’i NEET kategorisinde yer alıyor. Bu da her 4 genç kadından 1'inin ne eğitimde ne istihdamda olduğu anlamına geliyor. İzmir ve Manisa'da ise NEET kadın oranları Türkiye ortalamasından da daha yüksek. 2023 yılı İŞKUR verilerine göre İzmir'de bu oran %31,2, Manisa'da ise %30,5.

“Olamaz-yapamaz” denilen alanlarda meslek sahibi olacaklar

Cevdet İnci Eğitim Vakfı, “Hem İşte Hem Eğitimde” programıyla İzmir ve Manisa’da görülen bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek üzere çalışacak. Çok yönlü tasarlanan programda ana amaç; genç kadınları forklift, kaynakçılık ve motor bakım gibi teknik ve temel iş becerilerine yönelik eğitimlerle desteklemek ve özel sektör iş birlikleriyle üretimde aktif rol almalarını sağlamak. Bu ve benzeri eğitimler sonunda katılımcılar, mesleki yeterlilik belgesi alabilecek yetkinliğe ulaşacaklar ve istihdam süreçlerinde farklı seçenekleri değerlendirebilme gücü kazanacaklar.  Hedefler arasında 100 genç kadınının programı başarıyla tamamlaması, sertifika ve yeterlilik belgesi alabilmeleri ve en az yüzde 40’ının istihdama katılması bulunuyor.

Programın sürdürülebilirliğini destekleyici faaliyetler de yürütülecek

Üç yıllık stratejide programın sürdürülebilirliğini 360 derece desteklemek üzere farkındalık çalışmaları, kız öğrencilerin mesleki eğitime katılımını arttırmak üzere faaliyetler ve burs programı da yürütülecek.  Farkındalık çalışmaları kapsamında Manisa ve İzmir Bölgesi’nde belirlenen pilot okullardaki 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin meslek liselerini, sektörü ve verilen eğitimleri daha iyi tanımaları amacıyla atölyeler düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca meslek lisesinde okuyan kız öğrenci sayısını artırmak amacıyla burs programı başlatılacak. Tüm çalışmalar ile program süresince toplamda 10.000 kişiye erişilmesi hedefleniyor.

Program özel sektörün ihtiyaçlarını da farklı yönlerden destekleyecek

Programa katılacak ve istihdam sağlayacak özel sektör kuruluşlarının eşitlikçi kurum kültürü konusunda farkındalıklarının artırılması, eşitsizliğe karşı sıfır tolerans ve kadın dostu şirket politikalarının belirlenmesi adına kapasite güçlendirme konularında çalışmalar planlanıyor. Böylece sektör liderlerine de kurumun dönüşüm yolculuğu sırasında eşlik edilecek. Program sonunda hem istihdam sağlayan hem de politikalarını geliştirenler, sektörlerindeki diğer kuruluşlar arasında fark yaratacaklar.

Kadınların işgücüne katılım oranı düşük

Dünya Bankası verilerine göre 2023 yılı itibarıyla küresel kadın iş gücüne katılım oranı %47,2 olurken bu oran erkeklerde %72,5.  Türkiye'de ise katılım oranı %34,3 seviyelerinde. Türkiye bu oranlarla 36 OECD ülkesi arasındaki en yüksek NEET oranına sahip. Kadınların büyük bir kısmı düşük eğitim seviyesine sahip. 2023 yılı TÜİK verilerine göre %46,7'si ilkokul veya ortaokul mezunu. 

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, “İnci Holding olarak kadının her alanda güçlenmesini destekliyoruz. Ülkemizde ekonomik kalkınmanın ve üreten toplumun en çok ihtiyacı olan şey kadınların istihdama katılmasıdır. Bunun için kurumların da sorumlulukların farkındayız. Kadınları kendilerine iş fırsatı yaratacak eğitimlerle buluşturmayı ve bunun ötesinde bir işe yerleştirilmelerine katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. İmzacısı olduğumuz WEPs (Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri) küresel girişimi doğrultusunda, her yıl şirketlerimizde çeşitli alanlarda kadınların üretime katılmalarına destek veriyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda İnci Holding’in İnci Vakfı ile hayata geçirdiği ‘Hem İşte Hem Eğitimde’ projemizin kurumumuza ve bulunduğumuz bölgeye daha çok kadın gücü katma yönünde önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kadınların ekonomik kalkınmaya daha çok dahil olması hayaliyle yola çıktığımız bu örnek projeyle daha fazla kurumu harekete geçmeye davet ediyoruz. ” dedi.

Ancak hep birlikte sahiplenirsek başarıya ulaşabileceğimize inanıyoruz

İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, toplumsal kalkınma için sanayinin güçlendirilmesi gerekliliğini vurgulayan Ürkmez, “Ana hedefimiz toplumda üreten bireylerin sayısını artırmak. İzmir ve Manisa bölgesinde bu ihtiyacı rakamlarla da görebiliyoruz. Günümüzde hep kadınların desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekliliği vurgulanıyor. Biz bu kabullerin değişmesi gerektiğine inanıyoruz.   Asıl desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekenin özel sektör olduğunu düşünüyoruz. Kadınların istihdama değil, istihdamın kadınlara ihtiyacı var. Toplumun kalkınması en başta kadınların istihdamda yer almasıyla mümkün olacak. Bunun uzun soluklu bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Bizimle birlikte bu iradeye sahip çıkacak güçlü liderlerin yol arkadaşlığına ihtiyacımız var. Ancak hep birlikte sahiplenirsek başarıya ulaşabileceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.